Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Pozvánka na Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP

Pozvánka na Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP

Dne 17.12.2007 od 13.00 hodin se v Lékařském domě v Praze bude konat u příležitosti 220. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

  • Úvod
  • Zpráva o činnosti ČLS JEP od ledna 2007
  • Činnost sekretariátu
  • Činnost ekonomického oddělení
  • Činnost nakladatelského a tiskového střediska
  • Činnost hospodářské správy
  • Návrhy ke změnám stanov (členství, celoživotní vzdělávání, regionální konzultanti, sdružování spolků aj.)
  • Různé
  • Diskuze.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
předseda ČLS JEP

R.S.V.P. Kotiková Petra do 14.12.2007 na e-mail: czma@cls.cz, či telefonicky 224-266223, 603-553879

Originál pozvánky ke stažení ve verzi MS Word.Zobrazit vše