Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Předání pamětních medailí ČLS JEP

Předání pamětních medailí ČLS JEP

Dne 13. 10. 2020 proběhlo za výrazně limitujících protiepidemiologických opatření ve Vlasteneckém sálu Karolina v Praze předání pamětních medailí ČLS JEP osobnostem, které se významně zasloužily o českou medicínu a/nebo svou prací v ČLS JEP přispěly k naplňování jejích cílů. Byli to:

  • prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. – zlatá medaile na návrh České fyziologické společnosti ČLS JEP

  • prof. MUDr. Zdeněk Mraček – zlatá medaile na návrh České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – čestná medaile na návrh České onkologické společnosti ČLS JEP

  • prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. – zlatá medaile na návrh České společnosti pro neurovědy ČLS JEP

  • prof. MUDr. Václav Daniel Šimon, DrSc. – čestná medaile na návrh České urologické společnosti ČLS JEP

Ocenění spolu se členy předsednictva ČLS JEP (zleva): prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Mraček, prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Václav Šimon, DrSc., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Slavnosti se ze zdravotních důvodů neúčastnili prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. (zlatá medaile na návrh České neurologické společnosti) a prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. (čestná medaile na návrh České revmatologické společnosti), kterým bude ocenění předáno při nejbližší vhodné příležitosti.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme.

VIDEOZobrazit vše