Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Přednáškové večery Spolku lékařů českých v Praze

Přednáškové večery Spolku lékařů českých v Praze

Spolek lékařů českých v Praze pořádá pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek je vždy v 17:00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská ul. 31.

Pro přehled o tématech a termínech je Vám k dispozici
program přednáškových večerů za období od dubna do června 2007 [.doc, 48kb].


Zobrazit vše