Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Předsednictvo České lékařské společnosti JEP (ČLS JEP) vyhlašuje výběrové řízení na nakladatelskou činnost pro ČLS JEP.

Předsednictvo České lékařské společnosti JEP (ČLS JEP) vyhlašuje výběrové řízení na nakladatelskou činnost pro ČLS JEP.

Tato činnost zahrnuje vydávání časopisů Časopis lékařů českých, Praktický lékař a dalších časopisů vydávaných presidiem a odbornými společnostmi ČLS JEP, zajištění inzerce v těchto časopisech, prosazování redakční politiky presidia a odborných společností v časopisech, zajištění elektronických verzí časopisů ČLS JEP a celkový rozvoj ediční politiky v této oblasti.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte k rukám ředitelky ČLS JEP na adresu: ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, do 28. listopadu 2011. Přihláška by měla obsahovat: identifikaci uchazeče, strukturu jeho orgánů, zřetelnou identifikaci jeho vlastníků, koncepci Nakladatelského a tiskového střediska ČLS JEP, včetně obchodního plánu a nabídku sdílení zisku z činnosti a inzerce ve prospěch ČLS JEP. Součástí přihlášky musí být i popis dosavadní nakladatelské činnosti uchazeče.Zobrazit vše