Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Předsednictvo ČLS JEP udílelo ceny

Předsednictvo ČLS JEP udílelo ceny

Slavnostní večer ve Valdštejnském paláci

Ceny za nejlepší knižní publikace a odborný článek za rok 2006 se předávaly 7. listopadu 2007 v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce v Praze. Záštitu nad slavnostním večerem převzal MUDr. Jan Rakušan, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky.

Předsednictvo ČLS JEP na svém zasedání vyhodnotilo nejlepší knižní a časopisecké publikace za rok 2006. Předsednictvo se dohodlo na ocenění rovnou cenou tři vynikající knižní publikace:

  1. doc. MUDr. Josef Vymazal, CSc., Magnetická rezonance nervové soustavy, Radiologické a klinické aspekty, část první Mozkové nádory
  2. prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prof. MUDr.Václav Zamrazil, DrSc., (ed.), Endokrinologie
  3. doc. MUDr. Michal Kršek, CSc., doc.MUDr. Václav Hána, CSc. a kolektiv, Cushingův syndrom
  4. Článek doc. MUDr. Jan Žižka, Ph.D., MUDr. Pavel Eliáš, Csc., MUDr. Karel Hodík a kolektiv: Liver, meconium, hemorrhagie: the value of T1-weighted images in fetal MRI

Vědeckou a pedagogickou práci dlouholetých členů ČLS JEP ve svém projevu ocenil prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. Zdůraznil také vliv medicínské vědy na rozvoji moderní české společnosti: „Dokažme, že umíme nejen pěstovat vynikající medicínskou vědu, ale že ji umíme i prezentovat, popularizovat a činit ji tak srozumitelnou pro široké využití,“ řekl doslova. Oceňování vědecké literatury se datuje už od konce 2. světové války.Zobrazit vše