Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Přehled poct v letech 2004-2007

Přehled poct v letech 2004-2007

Česká lékařská společnost J.E. Purkyně každoročně uděluje pocty a ceny mnoha významným osobnostem. Pro úplný přehled o udílených poctách a laureátech je zde k dispozici jejich seznam ke stažení.

seznam poct a cen udělených v roce 2004
seznam poct a cen udělených v roce 2005
seznam poct a cen udělených v roce 2006
seznam poct a cen udělených v prvním čtvrtletí roku 2007Zobrazit vše