Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Prezident Klaus ocenil zásluhy prof. Vorlíčka

Prezident Klaus ocenil zásluhy prof. Vorlíčka

Při příležitosti řádového dne 28. října 2007 se prezident republiky Václav Klaus rozhodl ocenit vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, vynikající výsledky práce, zásluhy o obranu vlasti, hrdinské a výjimečné činy některých významných osobností a udělit či propůjčit jim státní vyznamenání České republiky.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy
Prof. MUDr. Jiřímu Vorlíčkovi, CSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesor Jiří Vorlíček je přední český onkolog, předseda České společnosti onkologické. Jako vynikající lékař a vědec má významnou zásluhu na rozvoji onkologie a komplexní péče o těžce nemocné u nás. Je autorem rozsáhlého odborného díla a držitelem mnoha vědeckých ocenění.

Panu profesorovi k tomuto významnému ocenění gratulujeme.

Sekretariát ČLS JEP.Zobrazit vše