Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Prof. BLAHOŠ - Rytíř českého lékařského stavu za rok 2007

Prof. BLAHOŠ - Rytíř českého lékařského stavu za rok 2007


4. dubna 2008 byl v Břevnovském klášteře v Praze pasován 15. Rytířem českého lékařského stavu prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., patří k nejvýznamnějším osobnostem české medicíny. Jde o lékaře, široce uznávaného jak odbornou, tak laickou veřejností, jehož věhlas přesahuje hranice České republiky. Vedle nesporně úspěšné lékařské, vědecké a pedagogické činnosti se významně podílel na vybudování České lékařské společnosti J. E. Purkyně jakožto odborné základny českých lékařů. Svoji prací v různých mezinárodních organizacích šířil a stále šíří dobré jméno české medicíny ve světě.


Udělené tituly „Rytíř/ Rytířka českého lékařského stavu".
1996 Prof. MUDr. Antonín Fingerland,CSc. , Prof. MUDr. Jiří Syllaba, CSc., Prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., MUDr. Josef Hercz, 1997 Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., 1998 Prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc. 1999 Prof. MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc., 2000 Prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc., 2001 MUDr. Karel Macháček, 2002 Doc. MUDr. Zdeněk Ježek, DrSc., 2003 Prof. MUDr. Radana Königová, PhD., 2004 Prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc., 2005 Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc., 2006 Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc., 2007 Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.Zobrazit vše