Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Profesorka Nevšímalová držitelkou Ceny J. E. Purkyně - záznam z předávání

Profesorka Nevšímalová držitelkou Ceny J. E. Purkyně - záznam z předávání

I v letošním roce se konal na zámku v Libochovicích, rodišti J. E. Purkyně, tradiční „Purkyňův den“ v pořadí již 58., který pořádá předsednictvo ČLS JEP.

Při této příležitosti je slavnostně předáváno nejvyšší vyznamenání ČLS JEP, Cena J. E. Purkyně.
Z rukou předsedy ČLS JEP, prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., ji převzala dne 8. 6. 2016 
paní prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., nejvýznamnější osobnost české spánkové medicíny a české dětské neurologie.

Videozáznam ze slavnostního předávání v Libochovicích

Foto: Vl. Brada

 Zobrazit vše