Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Prohlášení předsednictva ČLS JEP k „tradiční čínské medicíně“

Prohlášení předsednictva ČLS JEP k „tradiční čínské medicíně“

Předsednictvo:

  • je znepokojeno, že  poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 96/2004 Sb. doplněnou  předsedou zdravotního výboru prof. Vyzulou o pozměňovací návrh, kde léčitel „tradiční  čínské medicíny“ je zařazen mezi zdravotnické pracovníky.
  •  je přesvědčeno, že  „tradiční čínská medicína“ může mít určité příznivé léčebné účinky, ale nemá dostatečné vědecké  doklady o svém léčebném účinku a patří mezi metody léčitelské, nikoli zdravotnické.
  • nabylo přesvědčení, že prof. Vyzulou navržená změna zákona není v souladu s posláním a cíli ČLS JEP dle §2 Stanov ČLS JEP, a proto jej požádala, aby svůj názor o léčebném působení „tradiční čínské medicíny“ blíže vysvětlil a doložil.
  • vyzývá poslance, aby připravili samostatný  zákon, který by upravoval problematiku léčitelů a jejich léčebných metod. ČLS JEP je připravena poskytnout maximální potřebnou součinnost.

V Praze 30. 5. 2017Zobrazit vše