Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Projekt „Regionální centrum pro podporu výuku a výzkumu v oblasti medicínských, obrazových a klinických dat".

Projekt „Regionální centrum pro podporu výuku a výzkumu v oblasti medicínských, obrazových a klinických dat".

Chcete se dále vzdělávat? Jak by se Vám líbilo se přímo z pracoviště nebo z domova podívat na reálné případy léčení pacientů na našich předních klinických pracovištích?. Měli byste zájem se podívat, jak byl vyšetřován a následně léčen pacient s určitou nemocí? Jaký byl výsledek léčby?

Projekt „ Regionální centrum pro podporu výuku a výzkumu v oblasti medicínských, obrazových a klinických dat “, který se realizuje ve FTNsP, Vám toto umožní formou výukového portálu!

Informace o projektu a získání přístupu do výukového portálu jsou na adrese http://www.ftn.cz/esf/index.phpZobrazit vše