Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Seminář Výživa v nemoci a primární prevence

Seminář Výživa v nemoci a primární prevence

Seminář Výživa v nemoci a primární prevence

Termíny 12.2., 8.4., 17.6.2008

vždy od 13.00-18.00 hodin v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2

Seminář pořádá ČLS JEP ve spolupráci s časopisem Sestra a Zdravotnickými novinami.

Akce je určena pro lékaře, všeobecné sestry a nutriční terapeuty. Je ohodnocena u ČLK a ČASu.

Registrace:

  1. písemnou registraci zasílejte na adresu: ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26, Praha 2 (fax: 224 266 212)
  2. elektronická registrace: czma@cls.cz

Seminář se uskuteční za podpory firmy Danone.

Příhláška ke stažení ve formátu DOC.Zobrazit vše