Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Setkání k uctění památky prof. MUDr. Milana Elledera, DrSc.

Setkání k uctění památky prof. MUDr. Milana Elledera, DrSc.

Dne 5. října se bude v prostorách děkanátu 1.LF UK konat vzpomínkové setkání k 10 letům od úmrtí Prof. MUDr. Milana Elledera, DrSc.

Prof. Elleder byl významným představitelem světové a evropské patologie v oblasti vzácných (zejména lysosomalních střádavých) onemocnení. Zároveň byl dlouholetým hybatelem odborné činnosti v řadě společností ČLS JEP.

Je pravděpodobné, že s řadou členů ČLS JEP prof. Elleder odborně nebo jinak spolupracoval, nebo se přátelil.

Z celé akce bude probíhat LIVE stream prostřednictvím YouTube kanálu 1.LF UK.

 

Pozvánka ke stažení [PDF]Zobrazit vše