Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Sjezd delegátů s volbami do předsednictva a revizní komise

Sjezd delegátů s volbami do předsednictva a revizní komise

Výborům organizačních složek ČLS JEP.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás upozornit, že se blíží ukončení čtyřletého funkčního období předsednictva a revizní komise ČLS JEP. Sjezd delegátů s volbami do předsednictva a revizní komise se uskuteční v pondělí dne 31. ledna 2011, ve velkém sále Ústřední vojenské nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 - Střešovice. Zahájení je v 9,30 hodin.

Žádáme Vás proto, abyste nám oznámili návrhy

  1. Kandidátů do předsednictva a revizní komise do 30.11.2010
    Viz příloha č. 1- informace o kandidátovi a příloha č. 2 - předběžný souhlas s kandidaturou. Z navržených kandidátů bude sestavena kandidátní listina a na Sjezdu bude předána delegátům.

    Kandidátní listina bude rovněž vyvěšena na webových stránkách ČLS JEP v lednu 2011. Ze zkušenosti víme, že předsednictvo i revizní komise ČLS JEP řeší stále více problémů a kandidáti by měli být informováni, že práce v předsednictvu a revizní komisi vyžaduje dosti času a přítomnost na schůzích (pravidelných i občasných v naléhavých případech). Rozumí se samo sebou, že navrhovaní jsou Vám známí svými vhodnými morálními i odbornými kvalitami.


  2. Delegátů do 10.12.2010
    Počet delegátů za Vaši organizační složku na Sjezd se řídí celkovým počtem řádně platících členů (viz příloha č.3). Jejich seznam vyplňte na příslušný formulář. delegátům budou v lednu 2011 poslány pozvánky k účasti na Sjezd. Přikládáme dále formulář do případné diskuze (viz příloha č.4)

Děkuji za spolupráci a zůstávám s pozdravem

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
předseda ČLS JEPZobrazit vše