Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stanovisko mezioborového panelu ČLS JEP ke strategii adaptace České republiky na epidemii onemocnění Covid-19

Stanovisko mezioborového panelu ČLS JEP ke strategii adaptace České republiky na epidemii onemocnění Covid-19

 • Doporučujeme zahájení permanentní, razantní, plošné a maximálně realistické informační kampaně o závažných následcích onemocnění Covid-19 a omezujících dopadech nárůstu počtu pacientů s Covid-19 na ostatní oblasti zdravotní péče v ČR.

 

 • Již probíhající očkovací kampaň musí výrazněji a silněji zdůrazňovat zdravotní rizika pro neočkované osoby. Doporučujeme změnu dikce očkovací kampaně směrem k maximálně realistickému zdůrazňování rizika smrti a/nebo závažného, život ohrožujícího klinického průběhu u neočkovaných osob.

 

 • Doporučujeme jakákoliv systémová plošná opatření proti šíření nákazy virem SARS-CoV-2 koncipovat na principu individuální občanské odpovědnosti za své zdraví a nikoliv vynucovacími nařízeními, jež orgány statní správy, veřejného zdraví ani policie nejsou schopny účinně kontrolovat a/nebo vymáhat.

 

 • Doporučujeme prosazovat očkování proti nemoci Covid-19 s využitím všech dostupných nástrojů státní správy a zaměstnavatelů. Doporučujeme využít možnost požadovat očkování proti onemocnění Covid-19 analogicky jako u jiných povinných očkování u vybraných skupin zaměstnanců.

 

 • Ohniska nákazy a šíření nákazy viru SARS-CoV-2 doporučujeme řešit lokálně a důrazně s plným využitím existujících pravomocí orgánů veřejného zdraví v jednotlivých krajích nebo regionech analogicky jako u jiných nakažlivých chorob s kapénkovou cestou přenosu.

Složení panelu (abecedně):

 • doc. MUDr. Balík Martin, Ph.D., EDIC (Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP)
 • MUDr. Brejník Pavel (Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP)
 • MUDr. Cabrnochová Hana, MBA (Česká vakcinologická společnost ČLS JEP)
 • prof. MUDr. Černý Vladimír, Ph.D., FCCM (Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP) - editor stanoviska panelu
 • prof. RNDr. Dušek Ladislav, Ph.D. (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)
 • prof. MUDr. Gürlich Robert, Ph.D. (Česká chirurgická společnost ČLS JEP)
 • MUDr. Kolouch Petr (Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy)
 • prof. MUDr. Koziar Vašáková Martina, Ph.D. (Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Ministerstvo zdravotnictví ČR)
 • doc. MUDr. Prausová Jana, Ph.D., MBA (Česká onkologická společnost ČLS JEP)
 • prof. MUDr. Svačina Štěpán, DrSc. (předseda ČLS JEP) - editor stanoviska panelu
 • MUDr. Šonka Petr (Sdružení praktických lékařů)
 • doc. MUDr. Vymazal Tomáš, Ph.D., MHA (Národní dispečink intenzivní péče)
 • prim. MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. (Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP)

5. 11. 2021

 

Stanovisko schválilo Předsednictvo ČLS JEP na své schůzi dne 9. 11. 2021.Zobrazit vše