Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stránky Společnosti pro klinickou cytologii

Stránky Společnosti pro klinickou cytologii

Společnost pro klinickou cytologii při ČLS JEP si dovoluje oznámit spuštění nové internetové prezentace na adrese www.cyt.cz.

Všichni členové i zájemci z řad nečlenů tak mají možnost získávat aktuální informace o činnosti společnosti či pořádaných akcích.


Zobrazit vše