Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze 4. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s., která se konala dne 12. 4. 2016

Stručný zápis ze 4. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s., která se konala dne 12. 4. 2016

Stručný zápis ze 4. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2016, která se konala dne
12. 4. 2016 od 14.00 hodin v Lékařském domě v Praze.

 1. Předsednictvo znovu projednalo aktuální vývoj v projednávání návrhů zákonů č. 95/2004Sb. a 96/2004Sb., které se mj. týkají vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.
 2. Předsednictvo hlasovalo o došlých návrzích na udělení letošní Ceny Jana Evangelisty Purkyně: největší počet hlasů obdržela v tajném hlasování prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. Návrh podávala Společnost dětské neurologie ČLS JEP, z.s. Předání ceny proběhne dne 8. 6. 2016 v Libochovicích.
 3. Předsednictvo odsouhlasilo znění vzorové trojstranné smlouvy o poskytnutí finanční podpory na konání odborné akce, které koresponduje s pravidly Transparentní spolupráce.
 4. Informace o probíhajícím cyklu seminářů AIFP a o pořádání kongresů a konferencí v souladu s pravidly Transparentní spolupráce.
 5. Finalizuje se program chystané senátní konference Léky s rozumem dne 24. 5. 2016 a souběžné tiskové konference, jakož i seznam účastníků. Do 2 týdnů budou rozesílány pozvánky.
 6. Předsednictvo chystá vydávání elektronického newsletteru s aktualitami ze života organizace.
 7. Zájem o pronájem prostor v Lékařském domě projevila SVL ČLS JEP, z.s.
 8. Předsednictvo schválilo stanovy Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, z.s. a obdržené návrhy na pocty ČLS JEP.
 9. Diskuze o vhodnosti předmětu čínská medicína ve výuce mediků.
 10. Předsednictvo projednalo možnost znovu aktivovat Pracovní skupinu pro personalizovanou medicínu.
 11. Palička požádal o podporu otevřené konference Association of Medical Schools in Europe dne 7. října 2016 v Senátu PČR.


Zobrazit vše