Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tisková konference ČLS JEP, z.s. se konala 12. ledna 2016

Tisková konference ČLS JEP, z.s. se konala 12. ledna 2016

V úterý dne 12. ledna 2016 od 10:00 hodin se v Lékařském domě konala tisková konference:

Stárnutí české populace v příštím desetiletí: víme, co nás čeká a jsme na to připraveni?

O lidských, zdravotních i ekonomických aspektech stárnutí jedince i celé populace budou hovořit:

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MBA, ředitelka kanceláře WHO v Praze

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra, Praha

prof. MUDr. Ing. Petr Fiala, CSc., Asociace českých a slovenských nemocnic

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti JEP, z.s.Zobrazit vše