Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tisková konference dne 22. 9. 2015

Tisková konference dne 22. 9. 2015

Ohlasy z médií ke stažení zde [PDF].

22. září 2015 od 10:00 hod. v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2.

Tématem bylo stanovisko ČLS JEP k elektronizaci zdravotnictví.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda ČLS JEP,
ČLS JEP elektronizaci zdravotnictví podporuje

Ing. Martin Zeman, vedoucí Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP,!
Co vše by měla zahrnovat elektronizace zdravotnictví

MUDr. Cyril Mucha, člen Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP,
Pohled praktického lékaře (například e-recept)

AIFP představilo problematiku Transparentní spolupráce mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem.

Ohlasy z médií

Tisková zpráva ke stažení zde [DOC]. Zobrazit vše