Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference v Lékařském domě pořádané ČLS JEP, z.s.

Tiskové konference v Lékařském domě pořádané ČLS JEP, z.s.

6. 10. od 10:00 – Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (ČLS JEP, z.s.) přiblíží problematiku nedostupnosti přesného měření koncentrace glukózy v krvi u diabetiků 2. typu a důsledky, které tato skutečnost má. Na tiskové konferenci vystoupí prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., senátorka MUDr. Alena Dernerová, zástupci zdravotních pojišťoven a přítomni budou další odborníci – diabetologové.

25. 10. od 10:00 – Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2. ČLS JEP, z.s. představí, jak se v ČR léčí borelióza, čímž chce zabránit nepodloženým informacím, že se toto onemocnění u nás léčí nedostatečně. Informovat budou zástupci Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, z.s. (doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D) a zástupci České neurologické společnosti ČLS JEP, z.s. (MUDr. Eva Meluzínová, prof. MUDr. Karel Šonka, Ph.D.).

24. 11. od 10:00 – Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2, Letošní poslední tisková konference ČLS JEP, z.s. s tématy:

  • Rizikové faktory žilní trombózy a plicní embolie
  • Klinické projevy žilní trombózy a plicní embolie
  • Možnosti léčby žilního trombembolismu

Ke stažení:

Videozáznam z tiskové konference 24. 11. 2016

Videozáznam z tiskové konference 25. 10. 2016

Videozáznam z tiskové konference 6. 10. 2016Zobrazit vše