Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Udělení Ceny J. E. Purkyně prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc.

Udělení Ceny J. E. Purkyně prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc.

57. Purkyňův den se již tradičně konal na zámku v Libochovicích dne 17. 6. 2015. Cenu J. E. Purkyně předal předseda ČLS JEP v Saturnově sále zámku panu prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc.Zobrazit vše