Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


UEMS Meeting 2010

UEMS Meeting 2010

Ve dnech 7. - 9. října 2010 se bude konat v Praze zasedání evropské rady Unie lékařů specialistů (European Union of Medical Specialists, EUMS), které bude organizačně a finančně zajišťovat Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. Zasedání se účastní každoročně 120 - 140 delegátů z evropských zemí včetně nejvýznamnějších zástupců odborných lékařských společností. EUMS se zabývá principy postgraduální výchovy v jednotlivých specializačních oborech medicíny, včetně kvality výchovy a dále úrovní školících pracovišť. Vytváří základní dokumenty, které slouží členským zemím pro potřeby postgraduálního vzdělávání v lékařství.
Česká republika je řádným členem tohoto společenství od svého vstupu do Evropské unie v roce 2004 a pravidelně se účastní jednání jeho rady. Zvolení Prahy jako místa konání této prestižní akce je výrazem uznání výchovy v medicíně v naší zemi.

Web zasedání.


Zobrazit vše