Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Úmrtí prof. MUDr. Vratislava Schreibera, DrSc., nositele Zlaté medaile J. E. Purkyně

Úmrtí prof. MUDr. Vratislava Schreibera, DrSc., nositele Zlaté medaile J. E. Purkyně

Dne 14.11. 2015 zemřel po delší nemoci profesor MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc., nejvýznamnější žák profesora Josefa Charváta, zakladatele 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vratislav Schreiber se narodil v Praze 29.6.1924. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy začal studovat až v roce 1945. Jako medik pracoval ve Fyziologickém ústavu u profesora Viléma Laufbergera. Ve Fyziologickém ústavu se seznámil s problematikou neurofyziologie a vypracoval zde své prvé práce – za studií publikoval 15 vědeckých sdělení, z toho tři dokonce ve významných vědeckých časopisech včetně „Nature“. Po promoci v roce 1950 byl doktor Schreiber povolán na dva roky do základní vojenské služby, ale vojna mu byla mimořádně prodloužena o další tři roky. I tak se mu dařilo trochu vědecky pracovat a v roce 1954 vydal zakladatelskou monografii „Základy pokusné endokrinologie“. V roce 1955 nastoupil jako sekundární lékař na 3. interní kliniku, v následujícím roce obhájil kandidátskou dizertaci a po dvou letech byl převeden na místo vědeckého pracovníka v Laboratoři pro endokrinologii a metabolismus. Zda pracoval dalších více než 50 let. Habilitoval se v roce 1963 a v roce 1968 byl jmenován profesorem klinické fyziologie. Pracoval pravidelně i v endokrinologické ambulanci.

V Laboratoři pro endokrinologii a metabolismus se věnoval zejména neuroendokrinologii; zabýval se mozkovou regulací činnosti hypofýzy. V roce 1960 získal doklady pro existenci specifického hypotalamického faktoru (později nazvaného TRH), řídícího sekreci hypofyzárního tyreotropinu. To byl světově prioritní objev. Prof. Schreiber se stal mezinárodně známým endokrinologem a byl zařazen i do monografie „Pioneers in Neuroendocrinology II“ (Plenum Press 1977). K jeho věhlasu přispěla i anglicky vydaná monografie „Hypothalamo-hypophysial System“. Druhým velkým objevem byl objev endogenní, digitalisu podobné aktivity krevního séra a v extraktech z nadledvin (1981). Celkem z jeho experimentální práce vyplynulo téměř 20 větších monografií či kapitol v nich a skoro 500 originálních časopiseckých publikací.

Prof. Schreiber byl odměněn dvěmi státními cenami, dvěmi cenami Československé endokrinologické společnosti, čestným členstvím endokrinologické společnosti a Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně, Purkyňovou medailí a dalšími cenami. K nim přibyla i cena „ Česká hlava – Premium Bohemiae“ a zejména státní vyznamenání „Za zásluhy II. stupně“, udělené prezidentem republiky v r. 2003. V roce 2014 obdržel velkou pamětní medaili Univerzity Karlovy. Byl také zakládajícím členem Učené společnosti České republiky a rovněž zakládajícím členem České lékařské akademie. Vývoj po roce 1989 umožnil profesoru Schreiberovi angažovat se i v nové organizaci lékařské fakulty i české vědy. K největším zásluhám profesora Schreibera jako vědce se přidává vzácná schopnost vědu popularizovat. Dlouhá desetiletí byl členem redakční rady časopisu Vesmír, jeho hlas byl pravidelně slyšet v rozhlasovém Meteoru a vydal mnoho popularizačních knih pro nejširší veřejnost.

Čest jeho památce.

Poslední rozloučení s prof. Schreiberem se bude konat v pátek 20. listopadu v 10.00 hodin v kostele Sv. Ignáce na Karlově nám. v Praze.Zobrazit vše