Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Uzavření kanceláří ČLS JEP

Uzavření kanceláří ČLS JEP

Jako opatření k zamezení šíření nákazy koronavirem pracují zaměstnanci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v režimu home-office.

V případě naprosté nutnosti lze kontaktovat ředitelku sekretariátu ČLS JEP paní Evu Ponocnou na mobilu 603 553 879, popř. s technickými záležitostmi hospodářskou správu ČLS JEP paní Hanu Hřibovou  na mobilu 606 624 165.Zobrazit vše