Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Vhodnou životosprávou k prevenci vašich pacientů - POZOR ZMĚNA – DŮLEŽITÉ

Vhodnou životosprávou k prevenci vašich pacientů - POZOR ZMĚNA – DŮLEŽITÉ

Seminář je určen pro dětské, všeobecné sestry a nutriční terapeuty a také pro lékaře. Je garantován ČLK a ČLS JEP jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastnící obdrží potvrzení o účasti s příslušným počtem kreditů (ČLK, ČAS).

Termíny:

8.6. a 23.6.2011 vždy od 13.00 do 18.00 hodin v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2

 SEMINÁŘ 23.6.2011 JE ZRUŠEN!

Registrace:

  1. písemnou registraci zasílejte na adresu:
    ČLS JEP
    Sokolská 31
    120 26 Praha
    fax: 224 266 212
  2. elektronická registrace: kotikova@cls.cz

Pozvánka s přihláškou k účasti [DOC]

Program semináře 8.6. [DOC]

Program semináře 23.6. [DOC]

Seminář pořádá ČLS JEP ve spolupráci s časopisem Sestra a Zdravotnickými novinami za podpory Danone, a.s.

Seminář je ohodnocen Českou lékařskou komorou 4 kredity a Českou asosiací sester 4 kredity.


Zobrazit vše