Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Vyhlášení cen předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace roku 2019

Vyhlášení cen předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace roku 2019

Předsednictvo ČLS JEP na své schůzi dne 8. 9. 2020 vybralo a odsouhlasilo pořadí přihlášených návrhů vědeckých prací publikovaných v roce 2019.

Cenu Předsednictva ČLS JEP získávají tyto práce:

1. MÍSTO

Josef Marek, Michal Vrablík a kol.: Markova farmakoterapie vnitřních nemocí.

Praha, Grada 2019. 5. zcela přeprac. a dopl. vyd. 896 s. ISBN 978-80-247-5078-1

2. MÍSTO

David Netuka a kol.: Adenomy hypofýzy: diagnostika a komplexní léčba.

Praha, Maxdorf 2019. 256 s. ISBN 978-80-7345-620-7

3. MÍSTO

Ivana Štětkářová a kol.: Spinální neurologie.

Praha, Maxdorf 2019. 488 s. ISBN 978-80-7345-626-9

V KATEGORII ČLÁNKŮ ZVÍTĚZILA PRÁCE:

Tesař, A., Matěj, R., Kukal, J., Johanidesová, S., Rektorová, I., Vyhnálek, M., Keller, J., Eliášová, I., Parobková, E., Smetáková, M., Musová, Z., Rusina, R.

Clinical Variability in P102L Gerstmann-Sträussler-Scheinker Syndrome. Annals of Neurology, 2019; 86 (5): 643-652

Slavnostní předání Cen proběhne dne 13. 10. 2020 ve Valdštejnském paláci pod záštitou místopředsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha za účasti pozvaných hostů.Zobrazit vše