Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Výsledky publikační soutěže o Cenu předsednictva za nejlepší vědeckou publikaci roku 2020

Výsledky publikační soutěže o Cenu předsednictva za nejlepší vědeckou publikaci roku 2020

Předsednictvo ČLS JEP odhlasovalo pořadí návrhů nejlepších vědeckých prací publikovaných v roce 2020.
Cenu Předsednictva získávají tyto práce:

1. místo

Uhrová, Tereza – Roth, Jan a kol.:
Neuropsychiatrie. Klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi

Praha, Maxdorf Jessenius 2020. ISBN 978-80-7345-619-1
(na návrh České neurologické společnosti ČLS JEP)

 

2. místo

Šebková, Alena – Zíma, Zdeněk a kol.:
Praktické dětské lékařství

Praha, Grada Publishing 2020. ISBN 978-80-271-1200-5
(na návrh Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP)

 

3. místo

Maláska, Jan – Stašek, Jan – Kratochvíl, Milan – Zvoníček, Václav a kol.:
Intenzivní medicína v praxi

Praha, Maxdorf Jessenius 2020. ISBN 978-80-7345-675-7
(na návrh České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP)

 

 

Cena v kategorii článků nebyla udělena.Zobrazit vše