Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


XXII. kongres ČLS JEP s mezinárodní účastí "Zobrazovací metody v medicíně"

XXII. kongres ČLS JEP s mezinárodní účastí "Zobrazovací metody v medicíně"

XXII. kongres ČLS JEP s mezinárodní účastí „ Zobrazovací metody v medicíně“ se konal 20.10.2010 v Brně v pavilonu A3 - Rotunda Brněnského výstaviště Akci pořádala Česká lékařská společnost JEP ve spolupráci se SLS, Českou radiologickou společností, SVL a OSPDL.

Web.


Zobrazit vše