Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


XXV. KONGRES ČLS JEP - POHLAVNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI: HISTORIE, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

XXV. KONGRES ČLS JEP - POHLAVNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI: HISTORIE, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
13. června 2012
Hotel DAP, Praha

POŘADATEL
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

ODBORNÁ GARANCE
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
Česká urologická společnost ČLS JEP
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Sekce infekčních nemocí ČGPS ČLS JEP
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Venerologická sekce ČDS ČLS JEP
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Slovenská lékařská společnost


Web kongresu - více informací naleznete ZDE.


Zobrazit vše