Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


XXXIII. KONGRES ČLS JEP

XXXIII. KONGRES ČLS JEP

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
6. května 2011
Lékařský dům
Sokolská 31, Praha 2

POŘADATEL
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

ve spolupráci s
Českou radiologickou společností ČLS JEP
Českou společností nukleární medicíny ČLS JEP
Společností všeobecného lékařství ČLS JEP
Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP
a Slovenskou lékařskou společností


Web kongresu - více informací zde.


Zobrazit vše