Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis volební komise Sexuologické společnosti ČLS JEP, z.s.

Zápis volební komise Sexuologické společnosti ČLS JEP, z.s.

Dne 19.8.2015 se sešla volební komise Sexuologické společnosti ČLS JEP,z.s. ve složení:

1) MUDr. Petr Uher, Ph.D. – předseda komise

2) MUDr. Luděk Daneš, CSc. – člen komise

3) Mgr. Olga Bušková – člen komise

za přítomnosti doc. MUDr. Vilmy Marešové, DrSc. – předsedkyně Revizní komise ČLS JEP, z.s.

Volební komise provedla sčítání hlasů do výboru a revizní komise Sexuologické společnosti ČLS JEP, z.s.

Datum navrácení na sekretariát ČLS JEP, z.s. byl ustanoven na 17.7.2015, rozhodující je den podání na poštu. Celkový počet odpovědních zásilek, došlých na sekretariát: 88

Z toho 3 odpovědní zásilky neplatné: razítko podání je pozdější, než bylo ustanoveno.

Počet neplatných hlasů: 1 do výboru a 3 do revizní komise

Výsledky voleb do výboru byli zvoleni:

Weiss Petr, prof. Ph.Dr., Ph.D. 68 hlasů

Zvěřina Jaroslav, doc. MUDr., CSc. 64 hlasů

Brichcín Slavoj, MUDr. 56 hlasů

Pastor Zlatko, MUDr. 48 hlasů

Fifková Hana, MUDr. 46 hlasů

Hollý Martin, MUDr. 44 hlasů

Raboch Jiří, prof. MUDr., DrSc. 44 hlasů

Procházka Ivo, MUDr., CSc. 43 hlasů

Šrámková Taťána, CSc. 30 hlasů

Výsledky voleb do revizní komise byli zvoleni:

Hajnová Růžena, MUDr. 23 hlasů

Kožnar Jan, doc. PhDr., CSc. 23 hlasů

Pohanka Michal, doc. MUDr., Ph.D. 19 hlasů

Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba veřejně do 20.8.2015 a zajistí zveřejnění výsledků voleb na internetových stránkách Sexuologické společnosti a ČLS JEP.

V Praze, dne 19.8.2015

 

MUDr. Petr Uher, Ph.D.
předseda komise doc.

MUDr. Vilma Marešova, DrSc.
předsedkyně RK ČLS JEP, z.s.

MUDr. Luděk Daneš, CSc.
člen komise

Mgr. Olga Bušková
člen komise 

 

Zápis volební komise Sexuologické společnosti ČLS JEP, z.s. ke stažení zde [DOC].Zobrazit vše