Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 6. 9. 2016

Zápis ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 6. 9. 2016

Stručný zápis z 7. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2016, která se konala dne 6. 9. 2016 od 14.00 hodin v Lékařském domě

1. Opětovné projednání současného stavu návrhu zákona č. 95/2004 Sb., podpora současného vyváženého poslaneckého návrhu. Problém rušení oboru PLDD byl znovu prodiskutován.

2. V rámci vnitřního připomínkového řízení ministerstva je první znění výstupního dokumentu Národní strategie elektronického zdravotnictví, kde byly všechny připomínky odborných společností i Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví zapracovány. Bude následovat vnější připomínkové řízení a v září je plánováno předložení výsledného znění ke schválení vládě.

3. Na návrh hodnotící komise ČLS JEP rozhodlo předsednictvo udělit 4 ceny za nejlepší vědecké publikace za rok 2015 takto:

  • Knihy:
  1. místo: Molekulární medicína - Ondřej Slabý et al.
  2. místo: New surgical techniques and medical treatment in urogynecology: Treatment of stress urinary incontinence, pelvic floor defects, and overactive bladder in women  - Alois Martan, Mašata Jaromír, Švabík Kamil et. al
  3. místo:   Optická koherenční  tomografie. Klinický atlas sítnicových patologií. - Pavel Němec, Veronika Löfflerová, Bohdan Kousal
  • Články:
  1. místo: Sonolysis in prevention of brain infarction djuring carotid endarterectomy and stenting (SONOBUSTER). A randomized controlled trial - David Školoudík, Martin Kuliha, Tomáš Hrbáč, Tomáš Jonszta, Roman Herzig

Ceny budou slavnostně předány dne 11. 10. 2016 v Senátu PČR. Společně bude předána i Cena Purkyňova nadačního fondu, ocenění publikace v časopise s nejvyšším IF za uplynulý rok, pro doc. MUDr. Mgr. Marka Mráze, Ph.D. za MicroRNAs in B cell lymphomas: How a complex biology gets more complex. Leukemia. 2015 May; 29(5):1004-17. Impact factor: 10,4.

4. Příprava dalších tiskových konferencí ČLS JEP, z.s. v termínech 6. 10. 2016 (téma Senzory u diabetu), 25. 10. 2016 (téma Léčba boreliózy) a 22. 11. 2016 (téma bude upřesněno).

5. Předsednictvo ČLS JEP, z.s. přijalo nabídku na spolupráci s Prague Convention Bureau a pokračování spolupráce s AIFP a odsouhlasila vzájemnou podporu s Kanceláří Ombudsmana pro zdraví a Pears Health Cyber, s.r.o. při projektu EUNI.

6. Setkání seniorů – dlouholetých členů ČLS JEP se plánuje na 13. 12. 2016 v Lékařském domě.

7. Předsednictvo přijalo informaci o změně vedoucího redaktora prestižního časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Od roku 2017 jím bude prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D.

8. SKAP a NAP prostřednictvím doc. Marešové informovaly o jednání s ministrem. Revize doporučených postupů budou vkládány volně ke stažení na webu ČLS JEP, z.s.Zobrazit vše