Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP dne 3. 10. 2017

Zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP dne 3. 10. 2017

Stručný zápis z 8. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z. s. v roce 2017, která se konala dne 3. 10. 2017 od 14.00 hodin v Lékařském domě

1. Kontrola a schválení zápisu ze 7. schůze předsednictva v roce 2017.
2. 28. kongres ČLS JEP – aktuality z příprav
3. Přípravy dalších tiskových konferencí na 10. 10. 2017 (téma obezitologické) a 15. 11. ke Evropskému antibiotickému dni
4. Do 6. 10. 2017 odevzdávat na MZ ČR připomínky OS a vedení k návrhu vyhlášky o elektronickém receptu.
5. Předseda ČLS zaslal náměstkovi MZČR prof. Vyzulovi dopis, v němž znovu konstatuje, že postup, jakým byla tradiční čínská medicína zavedena v ČR, je hrubým porušením principů vědecké medicíny a ohrožuje pacienty. Jeho úpravou návrhu zákona o vzdělávání zdravotníků naopak došlo k narušení hranice mezi vědecky podloženou medicínou a komplementární medicínou. ČLS se obrátí na Ústavní soud.
6. Jednání s mediálním partnerem firmou Meditorial. Plán výroby Časopisu lékařů českých na rok 2018. Byl ustaven rozsah 56 stran pro jednotlivé číslo a periodicita 8x ročně.
7. Pokračují stavební úpravy Lékařského domu (od půlky října ve 4. patře). Představení zmodernizovaného přednáškového sálu, resp. jeho slavnostního otevírání je obsahem příspěvku, který vyšel v č. 5/2017 Časopisu lékařů českých.Zobrazit vše