Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Záznam tiskové konference ČLS JEP, z.s. ze dne 17. března 2016

Záznam tiskové konference ČLS JEP, z.s. ze dne 17. března 2016

Konference se konala 17. 3. 2016 v sále Lékařského domu v Praze.
Tématem bylo Riziko infekcí u nás a ve světě.

Cílem tiskové konference bylo podat veřejnosti informaci o současných nebezpečích souvisejících jak s migrací obyvatelstva a importovanými případy do ČR, tak s výjezdy našich občanů do zahraničí. Vystoupili zástupci Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a její Subkomise cestovní medicíny.

Výstupy ke stažení:Zobrazit vše