Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Záznam tiskové konference „Novela zákona 95/2004 Sb. aneb Pravda a mýty“

Záznam tiskové konference „Novela zákona 95/2004 Sb. aneb Pravda a mýty“

Dne 24. 1. 2017 proběhla společná tiskové konferenci Univerzity Karlovy a Ministerstva zdravotnictví ČR k novele zákona č. 95/2004 Sb. o dalším vzdělávání lékařů, zubařů a farmaceutů, kde vystoupil také předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Na záznam z konference se můžete podívat na stránkách MZ ČR zde.Zobrazit vše