Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Záznam z 28. kongresu ČLS JEP

Záznam z 28. kongresu ČLS JEP

28. kongres ČLS JEP proběhl ve dnech 7.-8. prosince 2017. Osobní záštitu převzal ministr zdravotnictví ČR JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA a slavnostní část se uskutečnila 7. prosince 2017 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou předsedy senátu pana Milana Štěcha. Zde se konala rovněž tisková konference a večerní společenský program.  

Kongres druhý den pokračoval v Lékařském domě, sídle ČLS JEP dalšími přednáškami a diskusemi.

 

Tisková konference 7. 12. 2017, Senát

28. kongres ČLS JEP - 7. 12. 2017. Senát PČR - 1. část

28. kongres ČLS JEP - 7. 12. 2017. Senát PČR - 2. část

28. kongres ČLS JEP - 7. 12. 2017. Senát PČR - 3. část

28. kongres ČLS JEP - 7. 12. 2017. Senát PČR - 4. část

28. kongres ČLS JEP - 7. 12. 2017. Senát PČR - 5. část

28. kongres ČLS JEP - 8. 12. 2017. Lékařský dům - 1. část

28. kongres ČLS JEP - 8. 12. 2017. Lékařský dům - 2. část

28. kongres ČLS JEP - 8. 12. 2017. Lékařský dům - 3. část

28. kongres ČLS JEP - 8. 12. 2017. Lékařský dům - 4. částZobrazit vše