Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřel doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc

Zemřel doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc

S lítostí oznamujeme odchod další legendy naší medicíny. Dne 4. 6. 2020 zemřel ve věku 91 let pan doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc., který se celý život věnoval gastroenterologii a endoskopii a stal se významným průkopníkem moderních vyšetřovacích metod.

Za svůj přínos získal v roce 1999 čestné členství České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a v roce 2009 byl oceněn pamětní medailí ČLS JEP.

Čest jeho památce.

Více z webu ČGS: https://www.cgs-cls.cz/smutecni-oznameni/ Zobrazit vše