Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřel doc. MUDr. Jan Mareš, CSc. z Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK v Praze

Zemřel doc. MUDr. Jan Mareš, CSc. z Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK v Praze

Dne 20. 6. 2021 zemřel bývalý předseda České fyziologické společnosti ČLS JEP (a její čestný člen) a dlouholetý šéfredaktor časopisu Československá fyziologie.

Čest jeho památce.

Zpráva Lékařské fakulty Univerzity Karlovy zde.Zobrazit vše