Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřel pan prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

Zemřel pan prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

S lítosti oznamujeme, že dne 22. května 2020 zemřel v nedožitých 83 letech pan prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., bývalý přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF a FN Motol v Praze, člen předsednictva ČLS JEP v letech 2011-2015 a předseda Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP. Za svůj přínos byl oceněn v roce 2017 zlatou pamětní medailí ČLS JEP a v letošním roce byl navržen na Cenu Janu Evangelisty Purkyně, nejvyšší vyznamenání naší Společnosti.

Čest jeho památce.

Nekrolog [DOC]Zobrazit vše