Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřel pan profesor MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.

Zemřel pan profesor MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé,
prosím, věnujme všichni, kteří jsme se po mnoho desetiletí setkávali s panem profesorem MUDr. Oldřichem Eliškou, DrSc., tichou vzpomínku.

Pan profesor, jeden ze zakladatelů české lymfologie, významný anatom a chirurg, obohacoval život nás všech nejen svými odbornými znalostmi, ale i neutuchajícím optimismem a smyslem pro humor.
Pokud si ho udržíme v naších srdcích i myslích, zůstane i nadále mezi námi.

Za výbor České lymfologické společnosti ČLS JEP
doc. MUDr. Martin Wald, PhD.

 

Parté ke stažení [PDF]Zobrazit vše