Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřel přední český alergolog prof. MUDr. Václav Špičák

Zemřel přední český alergolog prof. MUDr. Václav Špičák

S lítostí oznamujeme, že ve věku 90 let zemřel pan prof. MUDr. Václav Špičák, CSc., spoluzakladatel oboru alergologie a klinické imunologie v Československu a nositel Ceny Jana Evangelisty Purkyně z roku 2005 za celoživotní zásluhy. Byl dlouholetým předsedou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, zakladatelem České iniciativy pro astma a podporovatelem dětské pneumologie.

Poslední rozloučení se bude konat ve velké obřadní síni Strašnického krematoria ve čtvrtek 19. 9. v 11 hodin.

Smuteční parteZobrazit vše