Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřel přední český antropolog doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

Zemřel přední český antropolog doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

Se zármutkem oznamujeme, že dne 24. 9. 2019 zemřel doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc., čestný člen  Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP,  bývalý předseda České antropologické společnosti a člen mezinárodních antropologických společností. V roce 2018 mu ČLS JEP udělila za jeho záslužnou vědeckou a organizátorskou práci čestnou pamětní medaili. Více o něm čtěte zde.

Pohřeb se bude konat ve čtvrtek 3. 10. 2019 ve 13 hodin v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech.

Čest jeho památce.Zobrazit vše