Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřel předseda České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.

Zemřel předseda České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.

V pátek 22. 1. 2021, ve věku 74 let, zemřel nečekaně a náhle pan profesor Jan Evangelista Dyr, náš učitel, přítel, kolega, člověk mnoha nápadů, člověk velmi slušný, zdvořilý a morální, a v neposlední řadě člověk, který vždy stál na straně vědy a svých žáků.

Smuteční oznámení [PDF]Zobrazit vše