Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřel prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

Zemřel prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

Dovolujeme si spolu s vedením Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s velikým zármutkem oznámit, že dne 31. května 2017 po dlouhé nemoci zemřel prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., profesor vnitřního lékařství, emeritní přednosta I. interní kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a proděkan fakulty v letech 1990–1997 a 2003–2010. Řadu let působil jako šéfredaktor Časopisu lékařů českých.

 

Životopis [PDF]

Parte [PDF]Zobrazit vše