Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřel prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Zemřel prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Dovolujeme si spolu s vedením Stomatologické kliniky – maxilofaciální chirurgie 1. Lékařské fakulty ty Univerzity Karlovy  Všeobecné fakultní nemocnice s velikým zármutkem oznámit, že dne 26. června 2017 náhle zemřel prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Panu profesorovi emeritnímu přednostovi Stomatologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze udělila Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) Cenu J. E. Purkyně 2015.

Prof. Mazánek byl významnou osobou české medicíny zasahující svou činností do mnoha oborů, a to zejména stomatologie, čelistní a obličejové chirurgie, chirurgie a onkologie. Stál rovněž u rozvoje laserové medicíny v České Republice i v Evropě.

Parte [PDF]Zobrazit vše