Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřel prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.

Zemřel prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.

Vedení ČLS JEP, z.s. oznamuje, že ve věku nedožitých 87 let zemřel významný český neurolog prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.

V roce 2009 na zámku v Libochovicích obdržel nejvyšší ocenění České lékařské společnosti J. E. Purkyně – Cenu J. E. Purkyně.
Prof. Tichý byl dále nositelem čestné medaile ČLS JEP a čestným členem České neurologické společnosti ČLS JEP,
z. s. a funkcionářem Spolku lékařů v Praze.
Do historie naší společnosti se zapsal v oblasti vědy, pedagogiky i klinické medicíny, vychoval mnoho žáků a ovlivnil tak významně rozvoj neurologie i celé české medicíny.  Zobrazit vše