Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřel prof. MUDr. Josef Koutecký - poslední rozloučení

Zemřel prof. MUDr. Josef Koutecký - poslední rozloučení

Zemřel prof. MUDr. Josef Koutecký. Poslední rozloučení se bude konat v sobotu 13. 7. 2019 v 11:00 hod. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Smuteční oznámení Zobrazit vše