Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřel Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., FACP(Hon), FEFIM

Zemřel Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., FACP(Hon), FEFIM

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 11. srpna 2016 ve věku 83 let zemřel Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., FACP(Hon), FEFIM, emeritní přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Poslední rozloučení se uskuteční ve čtvrtek dne 18. srpna 2016 v 11.00 hodin ve velké obřadní síni krematoria
v Praze – Strašnicích.

Čest jeho památce!

Profesní parte ke stažení [pdf]Zobrazit vše