Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřel prof. MUDr. Maxmilián Wenke, DrSc., FCMA

Zemřel prof. MUDr. Maxmilián Wenke, DrSc., FCMA

Dne 6. 2. 2017 zemřel ve věku 90 let emeritní přednosta Farmakologického ústavu 1. LF.

V jeho osobě ztrácíme významného odborníka v oboru farmakologie, ale také vynikajícího a oblíbeného pedagoga a čestného člena ČLS JEP.

Parte [PDF]Zobrazit vše