Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřel prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Zemřel prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Dne 30. 1. 2020 náhle zemřel prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., bývalý předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a nositel zlaté medaile ČLS JEP.

Byl světově uznávaný odborník, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc. Vedl ji od roku 1999.

Parte

1. února 2020 vyšel v Mladé frontě dnes článek s názvem "Ženy už muže v rakovině plic dohánějí"Zobrazit vše